Välkommen!

Halmstad Lackdepå AB startades 1984 av Sven-Ove Jacobsson. Försäljningen var från början i huvudsak inriktad på billacker.

2004 tog sönerna Jonas Jacobsson och Peter Jacobsson över. Sortimentet breddades och nya lokaler byggdes på Flygstadens industriområde.

Halmstad Lackdepås verksamhet består i att försörja lackerare, bilverkstäder och industrin med färg och tillbehör.

Vi vill värna om våra kunder och vara en stabil och pålitlig samarbetspartner.

Vår målsättning är att driva företaget lönsamt och målmedvetet mot våra kunders önskemål genom ett professionellt bemötande samt en mycket hög service, detta skall göras på ett aktivt och miljömedvetet sätt.

Nu 2019 tar vi även steget in på näthandeln och vill därigenom skapa oss en ny plattform som en stabil leverantör.